Добре дошли в "Системата за управление на Дуално обучение за МСП"

С тази платформа имаме за цел да засилим сътрудничеството между малките и средни предприятия от металната индустрия, имащи за цел да укрепят връзката си с ПОО центрове и участието си в програмите за дуално обучение. ALIANZA насърчава сътрудничеството между МСП от сектора, така че фирмите да комбинират ресурсите си; ,да изготвят общи стратегии и програми, за покриване на нуждите от компентеции  и квалификации при  приприемане  на обучаеми  за дуално обучение. Чрез системата за управление ALIANZA ще можете да координирате Вашите цели в сферата на дуалното обучение с други МСП от същия сектор, което ще улесни процесите на обучение и заетост.

Нека да започнем!

За да разберете как работи системата, преди да започнете да редактирате профила си, моля, вижте ръководството за използване на системата за управление на дуалното обучение за МСП и ПОО.

Промяна на живота. Разширяване на хоризонтите

Партньори