Сваляне на ръководството

Преди да създадете профила си Ви препоръчваме да свалите "Ръководството на потребителя", където ще намерите цялата необходима информация, за да извлечете максимума от платформата. Това ръководство съдържа освен инструкциите за работа със системата и информация, относно законовите рамки, ситуацията и тенденциите в дуалното обучение.

Ако искате да научите повече, гледайте видетото (на разположение на немски, испански и английски език)
Гледайте видеото
(На разположение на немски, испански и английски езици.)

Регистрирайте Вашата фирма или ПОО център.

Промяна на живота. Разширяване на хоризонтите

Партньори