Добре дошли в зоната за регистрации на фирми

Системата ще обработи Вашата информация за намиране на потенциален партньор с интерес за взаимодействие и коопериране за настаняване на ученици за дуално обучение.

Моля, попълнете всички полета!
Ще имате възможност да се свържете с други фирми сами, или с помощта на съветник.

Преди да започнете, прочетете и приемете условията за защита на личните данни и условията за ползване.

Форма за регистриране на фирми

Фирми регистрационна форма

Подсектор метали

Моля, изберете подсектора метали, по който фирмата Ви може да бъде класифицирана (изберете само един)

Стоманодобивна промишленост
Производство на метални продукти
Производство на машини
Производство на електрически машини и апарати
Производство на транспортно оборудване
Инсталации и метални монтажи
Оборудване и матрици
Търговия с метали и услуги

Размер

Моля, изберете вида на Вашата фирма (изберете само едно)

Микропредприятие (1-9 лица)
Малко предприятие (10-49 лица)
Средно предприятие (50-249 лица)

Отдели

Моля, изберете кои отдели имате във Вашата фирма (отбележете всички приложими) [по избор]

Административно счетоводство
Обслужване на клиенти/Екип за обслужване
ЕОД екип (ЕОД - Електронна обработка на данни)
Инженеринг отдел
Отдел износ
Отдел човешки ресурси/персонал
Отдел внос
Отдел ИТ (ИТ = Информационни технологии)
Логистика
Управление
Отдел производство / производствен цех
Маркетинг
Управление на материалите
Отдел връзки с обществеността
Отдел поръчки
Отдел качествен контрол
Екип изследване и развитие
Отдел продажби
Секретариат
Отдел доставки
Екип техническа подкрепа
Отдел складове

Предложено обучение

Опишете дейностите на Вашето предприятие, за които търсите да приемете обучаем за дуално обучени (отбележете всички приложими)

Адмиистрация и управление
Административни услуги (Основно обучение)
Офис асистент
Асистент общи услуги
Асистент архиви
Асистент информация
Телефонен рецепционист в централни информационни услуги
Сортировач на кореспонеция или доставчик на кореспонденция
Асистент дигитализация
Асистент продажби
Касиер
Специалист административно управление
Административен асистент - получаване и заплащане на материали и продукти (стоковед)
Търговска администрация
Административен асистент - управление на персонала
Административен асистент в публични институции
Рецепционист
Обслужване на клиенти
Служител държавна хазна
Деловодител
Старши специалист администрация и финанси
Главно длъжностно лице
Специалист управление на вземанията
Административни човешки ресурси
Административна логистика
Административно счетоводство
Административни финанси
Административни дейности
Административен директор
Подпомагане на старши специалист по управлението
Асистент в отдел човешки ресурси
Офис асистент
Изпълнителен секретар
Личен асистент
Търговия и маркетинг
Търговски услуги (Основно обучение)
Асистент продажби
Асистент насърчаване на продажбите
Оператор поръчки
Оператор доставяне и приемане
Счетоводител доставяне и приемане
Оператор логистика
Асистент информация
Специалист търговски дейности
Специалист информация и клиенти във фирмите
Специалист логистика в складовете
Отговорник за изпращане на стоки
Отговорник за получаване на стоки
Мениджър на склад
Специалист управление на складове и складова база
Мениджър онлайн съдържание
Оператор в център за контакти
Информация и клиентско обслужване
Дистанционни продажби
Търговски съветник
Търговски представител
Търговски посредник
Старши специалист управление на продажби и търговски площи
Началник продажби
Търговски представител
Търговски агент
Търговски посредник
Търговски координатор
Супервайзор на телемаркетинг
Мърчандайзер
Старши специалист международна търговия
Старши специалист обратна логистика
Координатор логистика
Специалист транспортна логистика
Мениждър на склад
Оператор на склад
Асистент отдел международна търговия
Специалист международна търговия
Специалист международен дигитален маркетинг
Агент международна търговия
Асистент международна търговия
Специалист административна международна търговия
Специалист външна търговия
Старши специалист транспорт и логистика
Транспортен оператор врата до врата
Търговски транспортни услуги
Агент насипни товари
Ръководител операции
Оператор логистика
Мениджър на склад
Специалист транспортна логистика
Координатор логистика
Специалист обратна логистика
Старши специалист маркетинг и реклама
Асистент продуктов мениждър
Маркетинг специалист
Специалист връзки с обществеността
Мениджър на данни за потребителски изследвания
Старши специалист обслужване на клиенти
Старши специалист публични институции
Старши специалист защита на потребителите в публичния и частния сектор
Специалист клиенти в потребителски кооперации
Специалист информация и грижа за клиента
Специалист инспекция на потребителите
Електричество и електроника
Електричество и електроника (Основно обучение)
Оператор на електрически системи със слабо напрежение
Асистент монтажник приемни антени и сателитна телевизия
Асистент инсталиране на телефонно и телеграфно оборудване и ремонт
Асистент комуникационни устройства и системни инсталации
Асистент инсталиране на телефонно оборудване и ремонти
Работник в производство и разпределението на електрическа енергия
Помощник-главен монтажник на микрокомпютърни системи
Електротехнически и механични инсталации (Основно обучение)
Оператор на електрически системи с ниско напрежение
Асистент приемни антени и сателитна телевизия
Асистент инсталиране на телефонно и телеграфно оборудване и ремонт
Асистент на монтажник на комуникационни устройства и системи
Асистент монтиране на телефонно оборудване и ремонти
Работник в производство и разпределението на електрическа енергия
Производствени работници
Асистент автоматизирани процеси
Специалист електрически и автоматични инсталации
Монтажник на антени и поддръжка
Монтажник на системи за автоматизиране на дома и поддръжка
Промишлен електротехник
Електротехник по поддръжката
Монтажник на телефонно оборудване и съоръжения
Монтажник на съоръжения за фотоволтаична и слънчева енергия
Специалист телекомуникационни съоръжения
Монтажник на антени
Специалист локални мрежи и телематика
Специалист инсталиране и поддръжа на мрежа
Монтажник на телефони
Монтажник на домашни системи и поддръжка
Инсталиране и поддръжка на компютърно оборудване
Специалист системи за излъчвне и поддръжка
Специалист потребителска електроника
Специалист по ремонт на аудио системи
Специалист по инсталиране на аудио системи
Специалист по ремонт на радио, телевизионно и подобно оборудване
Специалист по компютри и спомагателно оборудване
Монтажник на телефонно и телематично оборудване
Сервизен техник за телефонно оборудване
Сервизен техник на оборудване
Специалист по електротехническо оборудване и инсталации
Монтажник на електрически линии
Монтажник на производствени центрове
Електротехник
Сграден електротехник
Промишлен електротехник
Монтажник на електрозахранващи инсталации
Бобиньор
Монтажник електричество в сгради
Монтажник на антени
Монтажник на телефонно оборудване
Сервизен техник на оборудване
Старши специалист електронна поддръжка
Старши специалист автоматизирани и електронни системи за сигурност в дома
Специалист ремонт и поддръжка на системи за автоматизация, сградна автоматизация и електронна сигурност
Надзорен специалист локални мрежи и телематика
Специалист промишлено оборудване и ремонти
Старши специалист промишлена автоматизация и роботика
Ръководител на екип по надзора в отдел за промишлени автоматизирани системи
Проверяващ за електрически панели, устройства и оборудване
Ръководител на екип в електромеханичен цех
Специалист по организация на поддръжка на промишлени автоматизирани системи
Специалист и планировчик на индустриални системи за автоматизация
Планировчик на автоматизирани промишлени системи
Програмист и администратор на промишлени роботи
Специалист по дизайн на електрически контролни системи
Дизайнер на промишлени схеми за автоматизация и интегрирани системи
Старши специалист по електроника и автоматизирани системи
Специалист и планировчик на електротехнически проекти
Планировчик на инсталации за антени и телефония за дома и обществени сгради
Технически координатор за електротехнически инсталации с ниско напрежение за сгради
Супервайзор на електротехническо автоматизирано оборудване и инсталации
Ръководител екип монтажници ниско напрежение
Мениджър поддръжка улично осветление и електрически инсталации
Старши специалист по компютърни и телекомуникационни системи
Асистент планировчик на телекомуникационни инсталации за дома и обществени сгради
Супервайзор и контрольор на телекомуникационно оборудване и инсталации
Мениджър инсталиране на телекомуникация на място
Специалист по интеграция, инсталация и поддръжка на информатично оборудване и системи
Старши специалист електромедицина
Монтажник на електромедицинско оборудване и ремонт
Специалист по електромедицинска техника
Старши специалист разработване на електронни продукти
Специалист по дизайн, анализ и разработка на електронни продукти
Дизайнер на електронна техника
Специалист електронни прототипи
Специалист техническа поддръжка в електронен производство
Специалист контрол на качеството за електронни продукти
Специалист поддръжка в работилница за електронно оборудване
Енергия и вода
Старши специалист енергийна ефективност и соларна термална енергия
Специалист по енергийна ефективност в сградите
Търговски специалист по соларни инсталации
Мениджър на строителна площадка за соларни топлинни съоръжения
Мениджър поддръжка на соларни топлинни инсталации
Енергиен мениджър
Старши специалист по възобновяеми енергии
Оператор, поддръжка и инсталиране на електрически подстанции на фотоволтаични и вятърни инсталации
Отговорник за експлоатацията и поддръжката на малки фотоволтаични слънчеви централи
Проектант на фотоволтаични соларни панели
Специалист по експлоатация и управление на поддръжката на вятърни инсталации
Началник техник на енергийни станции
Оператор, поддръжка и отговорник за електрически подстанции
Оператор в термоелектрически централи
Специалист по експлоатация и поддръжка на водноелектрически централи
Отговорник по експлоатация и поддръжка на системи за когенерация
Отговорник за изграждане и поддръжка на електрически подстанции
Оператор във водноелектрическа централа
Механично производство
Производство на елементи от метал (Основно обучение)
Работници и асистенти в металната индустрия
Асистент заварчик
Асистент ръчно газо-кислородно рязане
Асистент ръчно плазмено рязане на метал
Асистент по автоматизирани процеси
Помощник дърводелец
Асистент монтажник на метални конструкции
Специалист шприцоване на метали и полимери
Монтажник на предмети от композитни материали
Оператор на машини за обработка на термореактивни изделия и полимерни композити
Конструктор на модели и форми
Оператор на машина за оформяне
Оператор на машина за форми и лярски машини
Леяр, ръчно или механично
Заготвител на машина за форми и лярски машини
Оператор на машина за леене на метални сплави
Заготвител на машини за шприцоване
Специалист гравитационно леене
Оператор на пещи за стапяне
Специалист по заваряване и изработване на котли
Заварчик и газо-кислородно рязане
Оператор термално впръскане
Работник - специалист по ламарина
Монтажник на метални структури
Металург
Монтажник на тръби в тежката индустрия
Машинен специалист
Инсталатор на машини за инструментална екипировка
Полиране на метали и заточващо оборудване
Оператор на металургични машини
Оператор на индустриални роботи
Работници за инструментална екипировка, създатели на модели и подобни
Работници в металургията
Специалист в леярна
Заготвител на матрици и форми
Леяр, ръчно леене
Леяр, механично леене
Оператор на машии формоване и леене
Оператор на пещи за стапяне
Завършващи дейности по метала
Инспектор на работни станции
Възстановяване на матрици
Специалист гравитационно леене
Специалист по подготовка на машини за леене
Специалист по топлинна обработка на повърхностите
Галванизатор
Претоварач
Емайлировач
Пулверизиране с метален пистолет
Специалист по термална обработка на метали и сплави
Специалист по механична обработка на повърхности
Специалист по обработка на повърхности
Заготвител на термични заготовки
Програмист на автоматизирани системи във фабрики
Заготвител на разтвори
Старши специалист по планиране в механичното производство
Мениждър на монтажници
Мениджър на оператори на машини за работа с метали
Механични техници
CNC програмисти
Производствени програмисти
Старши специалист дизайн на механично производство
Чертожник
CAD специалист
Специалист по разработка на матрици
Специалист по разработка на инструменти
Специалист по разработка на форми
Специалист по разработка на продукти и форми
Старши специалист по строителни конструкции
Чертожник на котли и метални структури
Чертожник на котли и метални структури
Специалист по механични конструкции
Програмист на автоматизирани системи в механичното производство
Специалист по разработка на тръбопроводи
Старши специалист по планиране в производството при леене на метали и полимери
Специалист по процесите
Производствен специалист
Планировчик на производството
Специалист по доставки
Инспектор на проверяващи
Инсталация и поддръжка
Производство и асемблиране (Основно обучение)
Работници в производствените индустрии
Асистент автоматизирани процеси
Ключар
Строителен монтажник
Монтьор - монтажист
Водопроводчик
Инсталатор на климатично оборудване
Поддръжка на жилища (Основно обучение)
Специалист поддръжка на електротехнически съоръжения
Асистент инсталатор и поддръжка на климатично оборудване
Специалист в топлинни централи
Монтажник на оборудване за производство на топлинна енергия и поддръжка
Монтажник на водни съоръжения и поддръжка
Специалист по кондиционираща и хладилна техника
Специалист в търговски хладилни помещения
Монтажник хладилни индустриални процеси
Поддръжка хладилни индустриални процеси
Монтажник и поддръжка на кондициониращо оборудване, смукателна вентилация, дистрибуционни системи и терминално оборудване.
Специалист по електромеханична поддръжка
Монтаж и поддръжка на електроника/електричество в автоматизирани производствени линии
Машиностроител
Промишлен механик
Монтажник на капиталови стоки
Монтажник на електрическо/електронно оборудване
Старши специалист по разработване на проекти за течности и топлинни инсталации
Планировчик техник по инсталиране на кондициониращо оборудване и смукателна вентилация
Специалист планиране на процеси за сглобяване в мрежови и системни модули за разпространение на флуиди
Старши специалист по поддръжка на топлинни инсталации и флуиди
Планиране и поддръжка на топлинни системи и флуиди
Ръководител на екип монтажници на системи за разпределение на флуиди
Ръководител поддръжка
Специалист по кондициониране и смукателна вентилация
Специалист по поддръжката на помощни производствени мощности
Старши специалист по индустриална мехатроника
Специалист планировчик на машинни инсталации и процедури за поддръжка на индустриално оборудване
Ръководител на екип по монтаж и поддръжка на машинни инсталации и индустриално оборудване
Старши специалист по поддръжка на индустриално оборудване
Специалист по инсталиране и монтаж на индустриално оборудване
Специалист планировчик по поддръжката
Старши специалист защита от професионални рискове
Поддръжка на транспорт и превозни средства
Поддръжка на превозни средства (Основно обучение)
Асистент зона каросерии
Асистент електромеханична зона
Оператор в механичен цех
Поддръжка на спортни лодки и яхти (Основно обучение)
Поддръжка на спортни лодки и яхти (Основно обучение)
Специалист по каросерии
Изграждане на каросерии
Ремонт на коли: тяло и боя
Ремонт на самолети: тяло и боя
Железопътен ремонт: тяло и боя
Ремонт на селскостопански и благоустройствени машини: тяло и боя
Специалист по електромеханика в автомобилите
Автомобилен електротехник ремонт и поддръжка
Автомобилен механик
Сервиз за пневматични и хидравлични системи
Електромеханик на мотоциклети
Монтьор на автомобилни тела
Специалист електромеханични машини
Сервиз пневматични и хидравлични системи
Сервизен електромеханик за машини с дизелово впръскване
Електромеханик за благоустройствени и строителни машини
Електромеханик за машини за добивната промишленост
Електромеханик за селскостопански машини
Специалист по поддръжката на железопътния подвижен състав
Техник по поддръжката на мотори и тягови системи
Оператор монтажник на железопътна техника
Техническа поддръжка на електрически системи за железопътния подвижен състав.
Техническа поддръжка на дизелови мотори
Специалист по поддръжката на пневматичната и спирачна система на железопътния подвижен състав
Ремонтни дейности по електрическата система на железопътния подвижен състав
Ремонтни дейности по механичната и пневматична система на железопътния подвижен състав
Специалист по поддръжката на системи за окачване и теглене
Ремонтни дейности по системите за сигурност и комуникация на подвижния железопътен състав
Специалист по поддръжката на тралните системи и двигателите
Специалист по качване на обновления, сваляния и анализ и вътрешна комуникационна мрежа
Техническа поддръжка на електронните системи за железопътния подвижен състав
Старши автомобилен специалист
Менджър на работилница
Началник на електромеханична зона
Автомобилен механик
Бригадир в работилница
Бригадир в склад
Бригадир в зона за боядисване и каросерии
Бригадир IVT
Автомобилен експерт
Старши специалист по аеромеханична поддръжка
Механик в работилница
Онлайн механик
Началник на електромеханична зона
Началник на работилница за моторни превозни средства
Началник на зона за каросерии: тяло и боя
Старши специалист по поддръжка на авиониката
Специалист по поддръжката
Инспектор по недеструктивно изпитване
Главен техник на линия

Налични ресурси

Моля, изберете ресурсите, които Вашата фирма притежава с цел провеждане на стажове за дуално обучение. Можете да посочите всички възможни опции.(отбележете всички приложими)

Акредитация като фирма за обучение
Административна структура
Контакти с училища
Опит в дуалното обучение
Система за контрол на качеството
Помещения
Оборудване
Лектори
Обучители/квалифициран персонал
Обучение за обучителните програми
Материали за обучение
Ръководства за обучение

Времеви период

Моля, изберете времевия период, за който Вашата фирма ще може да настани един обучаем за дуално обуение (изберете само една от опциите) [незадължително]

1-3 седмици
1-3 месеца
4-6 месеца
7-9 месеца
10-12 месеца
2 години

Търсени ресурси

Моля, изберете ресурсите, които искате да потърсите от другите фирми, с които да си сътрудничите по време на обучителния период.

Акредитация като фирма за обучение
Административна структура
Контакти с училища
Опит в дуалното обучение
Система за контрол на качеството
Помещения
Оборудване
Лектори
Обучители/квалифициран персонал
Обучение за обучителните програми
Материали за обучение
Ръководства за обучение

Регион

Моля, изберете региона, където ще бъде проведено дуалното обучение.

България

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Контактна информация

Разрешавам достъпа до пълната информация и данните за нашата фирма на другите регистрирани потребители в тази платформа.

Промяна на живота. Разширяване на хоризонтите

Партньори