Добре дошли в зоната за регистрация на ПОО центрове

Системата ще регистрира Вашите данни и ще ги направи достъпни за фирмите, заинтересовани да приемат ученици по системата за дуално обучение.

Моля, попълнете нужните полета!
След регистрация ще имате достъп до зоната за Сътрудничество както и да споделите идеите си и възможностите за обучение.

Преди да започнете, прочетете и приемете условията за защита на личните данни и условията за ползване.

Форма за регистриране на ПОО центрове

ЦПО регистрационна форма

Области на специализация

Моля, изберете областите на обучение на Вашия център (отбележете всички приложими)

Начално ниво на професионално обучение
Адмиистрация и управление
Административни услуги (Основно обучение)
Търговия и маркетинг
Търговски услуги (Основно обучение)
Електричество и електроника
Електричество и електроника (Основно обучение)
Електротехнически и механични инсталации (Основно обучение)
Механично производство
Производство на елементи от метал (Основно обучение)
Инсталация и поддръжка
Производство и асемблиране (Основно обучение)
Поддръжка на жилища (Основно обучение)
Поддръжка на транспорт и превозни средства
Поддръжка на превозни средства (Основно обучение)
Поддръжка на спортни лодки и яхти (Основно обучение)
Средно ниво на професионално обучение
Адмиистрация и управление
Специалист административно управление
Търговия и маркетинг
Специалист търговски дейности
Електричество и електроника
Специалист електрически и автоматични инсталации
Специалист телекомуникационни съоръжения
Специалист потребителска електроника
Специалист по електротехническо оборудване и инсталации
Механично производство
Специалист шприцоване на метали и полимери
Специалист по заваряване и изработване на котли
Машинен специалист
Специалист в леярна
Специалист по топлинна обработка на повърхностите
Инсталация и поддръжка
Специалист в топлинни централи
Специалист по кондиционираща и хладилна техника
Специалист по електромеханична поддръжка
Поддръжка на транспорт и превозни средства
Специалист по каросерии
Специалист по електромеханика в автомобилите
Специалист електромеханични машини
Специалист по поддръжката на железопътния подвижен състав
Високо ниво на професионално обучение
Адмиистрация и управление
Старши специалист администрация и финанси
Подпомагане на старши специалист по управлението
Търговия и маркетинг
Старши специалист управление на продажби и търговски площи
Старши специалист международна търговия
Старши специалист транспорт и логистика
Старши специалист маркетинг и реклама
Старши специалист обслужване на клиенти
Електричество и електроника
Старши специалист електронна поддръжка
Старши специалист промишлена автоматизация и роботика
Старши специалист по електроника и автоматизирани системи
Старши специалист по компютърни и телекомуникационни системи
Старши специалист електромедицина
Старши специалист разработване на електронни продукти
Енергия и вода
Старши специалист енергийна ефективност и соларна термална енергия
Старши специалист по възобновяеми енергии
Началник техник на енергийни станции
Механично производство
Старши специалист по планиране в механичното производство
Старши специалист дизайн на механично производство
Старши специалист по строителни конструкции
Старши специалист по планиране в производството при леене на метали и полимери
Инсталация и поддръжка
Старши специалист по разработване на проекти за течности и топлинни инсталации
Старши специалист по поддръжка на топлинни инсталации и флуиди
Старши специалист по индустриална мехатроника
Старши специалист по поддръжка на индустриално оборудване
Старши специалист защита от професионални рискове
Поддръжка на транспорт и превозни средства
Старши автомобилен специалист
Старши специалист по аеромеханична поддръжка
Старши специалист по поддръжка на авиониката

Разновидност на дуалното обучение

Моля, изберете дуалното обучение, което представлява интерес за Вас (изберете само едно) [незадължително]

Обучение в център за ПОО и работа във фирма
Обучение с участието на фирмата (фирмите осигуряват пространства за обучение, съоръжения или експерти за някои модули)
Обучение в оторизирана фирма и център за ПОО (предоставяне на определени модули във фирма, в допълнение към тези, предвидени в центъра за ПОО)
Споделено обучение между центъра за ПОО и фирма (съвместно участие в процесите на преподаване и учене във фирмата и в центъра за ПОО)
Специално обучение във фирма

Период от време

Моля, изберете периода на дуалното обучение, което искате да предложите на учениците (изберете само един) [незадължително]

6 месеца
12 месеца
24 месеца

Ресурси налични/предлагани

Моля, изберете кои ресурси Вашият ПОО център може да сподели с други фирми за изпълнение на програмите за дуално обучение (отбележете всички приложими)

Административна структура
Оборудване
Процедура по изпитване
Опит в дуалното обучение
Помещения
Система за контрол на качеството
Лектори
Обучители
Обучение за обучители/лектори
Ръководства за обучение
Графици за обучение
Материали за обучение

Регион

Моля, изберете областта, в която се намира Вашият център за професионалното образование и обучение (изберете само една)

България

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Контактна информация

Разрешавам достъпа до пълната информация и данните за нашия ПОО център на другите регистрирани потребители в тази платформа.

Промяна на живота. Разширяване на хоризонтите

Партньори